Wzrost liczby urządzeń zasilanych bateriami siłą napędową rozwoju rynku


Na rynku dostępnych jest coraz więcej urządzeń zasilanych bateriami, w szczególności takich, które charakteryzują się wysokim zużyciem energii, co z kolei wpływa na wzrost sprzedaży. Przykładowymi produktami cieszącymi się szczególnym powodzeniem wśród konsumentów w ostatnich czterech czy pięciu latach są elektryczne szczoteczki do zębów, przenośne odtwarzacze CD oraz aparaty cyfrowe. Największymi „pożeraczami” energii pochodzącej z baterii są produkty wykorzystujące mikroprocesor. Głód tych żarłocznych urządzeń zaspokaja nowa generacja baterii „extra-power”.

Nad paradą branży zawisły deszczowe chmury unijnej dyrektywy „bateryjkowej”


Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów, nad którą obecnie trwają prace w Parlamencie Europejskim, stanowi poważne zagrożenie dla branży, z uwagi na ogromny wpływ oraz konsekwencje, jakie ze sobą niesie, a mianowicie - między innymi - nakłada ona na producentów z branży obowiązek poddawania swoich produktów procesowi recyklingu. Sposób, w jaki miałoby się to odbywać nie został jeszcze określony, jednak posunięcie to rodziłoby poważne konsekwencje dla branży, w której od dawien dawna konsumenci wyrzucali zużyty produkt do kosza na śmieci.

Branża warta 0,75 mld funtów


Szacuje się, że w 2004 roku w Wielkiej Brytanii rynek konsumencki w segmencie baterii przekroczy wartość rzędu 750 mln funtów, dzięki czemu segment baterii zacznie odgrywać istotną rolę w rynku. Na przestrzeni lat 1999 – 2003 odnotowano 18% wzrost sprzedaży baterii pod względem wartości, przy czym na rok 2004 przewidywano kolejną 5% zwyżkę. Pod względem ilości rynek wykazał jeszcze intensywniejszą tendencję wzrostową, a mianowicie w okresie 1999 – 2003 odnotowano 20% wzrost, choć w ostatnich latach zaobserwowano odwrotny trend – obecnie wzrost wartościowy przekracza wzrost ilościowy. Szacuje się, że w 2004 roku rynek baterii odnotuje kolejny wzrost pod względem wartości, tym razem o 2,6%.

Wzmożony popyt na baterie przyczyną wzrostu ich średniej ceny sprzedaży


Choć w 2003 roku średnie ceny sprzedaży były nieco niższe w porównaniu z rokiem 1999, obecnie wykazują one wzrastający trend i najprawdopodobniej w 2004 przekroczą poziom osiągnięty w roku 1999. Tendencja ta spowodowana jest narodzinami nowej generacji „energochłonnych” urządzeń, które zachęcają (lub wręcz zmuszają) konsumentów do nabywania jakościowo lepszych, energooszczędnych i droższych baterii.

Baterie alkaliczne wzmacniają swoją dominującą pozycję na rynku


Baterie alkaliczne nadal cieszą się największą popularnością na rynku i od 1999 roku nieustannie wzmacniają swoją pozycję w branży. Obecnie baterie alkaliczne stanowią ponad dwie trzecie ogólnej sprzedaży pod względem ilościowym i nieco ponad połowę sprzedaży pod względem wartościowym. Kolejnym ważnym segmentem rynku są baterie cynkowo-węglowe, których sprzedaż spadła wraz ze zmianą orientacji rynku na urządzenia o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię. Innymi obszarami wzrostu, zwłaszcza pod względem wartości, były ogniwa guzikowe i inne (np. litowe) oraz baterie wtórne (akumulatory).


Dziewięć dziesiątych ogólnej sprzedaży stanowi pięć typów ogniw


Prawie 90% ogólnej sprzedaży baterii pod względem ilościowym stanowi pięć najpopularniejszych typów – AA, AAA, C, D i 9V. Spośród nich wiodącą rolę odgrywa typ AA, stanowiąc ponad 60% sprzedaży. Te dwa rozmiary wykazują najsilniejszą tendencję wzrostową spośród ww. pięciu typów. Jednak, ogólnie w całym rynku najsilniejsze tendencje wzrostowe odnotowano dla pozostałych rozmiarów, z uwagi na fakt, iż nastąpił wzmożony popyt na baterie o specjalistycznych gabarytach, w szczególności na baterie dla nowoczesnych urządzeń o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię.

Nakłady na reklamę wahają się, lecz cena pozostaje głównym narzędziem marketingowym


W ostatnich pięciu latach odnotowano wahania w nakładach na reklamę baterii w wiodących mediach, od najniższej wartości osiągniętej w 2002 aż po 50% wzrost w 2003 r. w porównaniu z wynikiem roku 1999. Akcje promocyjne koncentrują się przede wszystkim na cenie, czego przykładem są hasła typu „kup cztery, a otrzymasz kolejne cztery za darmo” czy też ostatnio lansowana oferta „trzy w cenie dwóch” lub oferty BOGOF („kup jedną, a kolejną otrzymasz za darmo”), które przeważają.

Głównym punktem zbytu są supermarkety, ale w „nagłych” zakupach liczą się całodobowe sklepy ogólnospożywcze [„convenience stores”]


Najwięcej baterii sprzedaje się w supermarketach, które w 2002 roku odnotowały najsilniejszy wzrost sprzedaży. Główną przyczyną tej pozytywnej tendencji są najbardziej agresywne akcje promocyjne prowadzone przez supermarkety, które jednocześnie czerpią korzyści z planowanych zakupów klientów, będących częścią ich regularnych zakupów spożywczych. Jednak „nagłe” zakupy – kiedy bateria się wyczerpie i wymaga wymiany – skupiają się raczej w całodobowych sklepach ogólnospożywczych takich jak CTN-y, na stacjach benzynowych, itd. Sektor ten jest nadal cennym kanałem dystrybucji detalicznej dla całej branży. Inne ważne punkty zbytu to tanie sklepy wielobranżowe typu Woolworts czy Argos, detaliści handlujący sprzętem elektrycznym, jak również inne sklepy takie jak apteki, sklepy DIY i sklepy z zabawkami.

Ośmiu z dziesięciu konsumentów używa baterii


Dane pochodzące z TGI dowodzą, że prawie ośmiu z dziesięciu dorosłych konsumentów używa baterii. Największy odsetek populacji (ok. 40% dorosłych konsumentów) określa się mianem „rzadkich użytkowników”, gdyż w ostatnich trzech miesiącach wydali na baterie nie więcej niż 4 funty. „Umiarkowani użytkownicy” (których wydatki na baterie sięgnęły rzędu 4 – 5,99 funta) stanowią nieco ponad 25% dorosłych konsumentów, podczas gdy „regularni użytkownicy” (wydatek rzędu 6 – 15 funtów) reprezentują jedną dziesiątą populacji. Regularni użytkownicy to głównie mężczyźni w wieku od 25 do 44 lat. Ich skłonność do regularnego używania baterii uwarunkowana jest takimi czynnikami jak stopień zamożności, etap życia oraz posiadanie dzieci.

Prognoza dla rynku jest dobra


Zarówno długo-, jak i krótkoterminowa prognoza dla rynku jest dobra, z uwagi na fakt, iż wzrasta liczba nabywanych przez konsumentów urządzeń zasilanych bateriami, poza tym wzrasta też liczba nowych urządzeń tego typu, które niebawem wkroczą na rynek. Obiecującą informacją dla producentów baterii jest również fakt, iż wiele spośród tych urządzeń to produkty o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię, które wykorzystują najlepsze baterie (Premium). Choć obecne tendencje rynkowe w zakresie struktury wiekowej nie są szczególnie sprzyjające, to jednak bogacenie się społeczeństwa jest korzystnym procesem dla sprzedaży, zarówno urządzeń zasilanych bateriami, jak i samych baterii. Poza tym, nie przewiduje się drastycznych zmian w kombinacji sprzedaży (sales mix) lub jej podziale pomiędzy głównymi producentami.